Ερευνητικές

Η εταιρεία μας συμμετέχει ως εταίρος σε ερευνητικά προγράμματα με Πανεπιστήμια και εταιρείες στην Ελλάδα.

  • Τίτλος: “Rehabotics – Pομποτικό σύστημα για την λειτουργική αποκατάσταση άκρας χείρας σε νευρολογικούς ασθενείς“, Δράση: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Κοινοπραξία: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Physioloft, Ostracon.
  • Τίτλος: “BioBon3D – Βιομιμητικά νανοσύνθετα 3Δ ικριώματα για αναγέννηση οστού: Ελεγχος της οστεογένεσης και αγγειογένεσης μέσω φυσικοχημικών ερεθισμάτων”, Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Κοινοπραξία: Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Biogenesis, Ostracon.
Scroll to Top