Φυσικοθεραπεία Δυσλειτουργιών Πυελικού εδάφους

Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ορίζουν την φυσικοθεραπεία ως αναπόσπαστο και ισότιμο μέλος των Διεπιστημονικών Ομάδων Πυελικού Εδάφους (www.ioptwh & www.ics.org).

Φυσικοθεραπευτές με ενδιαφέρον σε αυτό το αντικείμενο καλούνται να μελετήσουν το Πυελικό Έδαφος, να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα που το χαρακτηρίζει, να γνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο του και να εκπαιδευτούν στην δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων φυσικοθεραπείας δυσλειτουργιών πυελικού εδάφους.

Το webinar με θέμα «Φυσικοθεραπεία Δυσλειτουργιών Πυελικού εδάφους» θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους φυσικοθεραπευτές μια σύντομη και άμεση κατανόηση των δυσλειτουργιών του Πυελικού Εδάφους καθώς και του ρόλου της φυσικοθεραπείας στην διεπιστημονική ομάδα.

Ημερομηνία & Ώρα: Κυριακή 25/10/20, 11:00-13:00.
Ομιλήτριες: Φωτεινή Λάγαρη (Fotini Lagari), Μ.Α. και Μιμή Μαρσέλλου (Mimi Marcellou), MSc. – Ιδρύτριες του προγράμματος Pelvic Floor Act

Θεματολογία:

  • Διεθνής κατευθυντήριες οδηγίες
  • Λειτουργική ανατομία Πυελικού Εδάφους
  • Λειτουργία και δυσλειτουργία Πυελικού Εδάφους
  • Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση Πυελικού Εδάφους
  • Ο ρόλος του INDIBA στις δυσλειτουργίες του Πυελικού Εδάφους

Συμμετοχή: ΔΩΡΕΑΝ