Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Πράσινη Μετάβαση”.

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη από την Ostracon και την Optima Solutions στην Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τους Σύμβουλους Επιχειρήσεων της Optima Solutions μπορούμε να σας υποστηρίξουμε από την προετοιμασία έως και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που καλύπτει φυσικοθεραπευτές, ιατρούς, γυμναστήρια και άλλες συναφείς επιχειρήσεις στην υγεία, άσκηση και ευεξία.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα η Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», αφορά επενδυτικά σχέδια από υφιστάμενες ΜΜΕ που στοχεύουν στην αξιοποίηση συγχρόνων τεχνολογιών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (αγορά εξοπλισμού, κτηριακά, μάρκετινγκ, προσωπικό, κτλ. Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, και δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας, π.χ. 2 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης για ένα έτος).

Η υποβολής Αιτήσεων έχει ξεκινήσει με τον ελάχιστο / μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμός να είναι από 30.000€ έως και 200.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 40%.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε ένας σύμβουλος πωλήσεων μας να σας ενημερώσει για το Πρόγραμμα και τη διαδικασία προετοιμασίας. Στη συνέχεια το συνεργαζόμενο γραφείο Σύμβουλων Επιχειρήσεων Optima Solutions θα σας καθοδηγήσει σε όλη την διαδικασία (έλεγχος επιλεξιμότητας, καθοδήγηση & συμβουλευτική, συλλογή δικαιολογητικών έως και την υποβολή της αίτησης και διαχείριση του προγράμματος).

Η Optima Solutions διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και έχει ιδιαίτερα συνεργαστεί με φυσικοθεραπευτές, γυμναστήρια και άλλους επαγγελματίες υγείας κατά το παρελθόν! Το κόστος υποβολής είναι εξαιρετικά προσιτό και θα σας κοινοποιηθεί εξαρχής από την Optima Solutions.